O klubu

Kynologický klub Jihlava se zabývá svojí činností ve městě Jihlava již teměř 70 let. Stávající areál využívá od roku 1974 nejdříve jako součást ČSCHDZ, od roku 1980 Svazarmu a po roce 1990 jako občanské sdružení, zastřešené Moravskoslezským kynologickým svazem, členem Českomoravské kynologické unie a Sdružení technických sportů a činností. Aktuálně je klub pobočným spolkem Moravskoslezkého kynologického svazu. Cílem je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých a mládeže v souladu s posláním a cíli Mezinárodní kynologické organizace FCI.

V současné době klub disponuje cca 80 aktivními členy včetně mládeže. Kromě vlastní výcvikové činnosti zaměřené na sportovní kynologii, zkouškovou a závodní činnost dle příslušných mezinárodních a národních zkušebních řádů a přípravu členů v oboru agility, poskytujeme všestranný servis veřejnosti včetně poradenské činnosti.

Dlouhodobě jsme nejúspěšnějším kynologickým klubem v kraji a rádi bychom pokračovali v naší činnosti k ještě kvalitnější práci. Areál je vhodný k přípravě psů na zkoušky záchranářských psů, do budoucna bychom chtěli rozvíjet spolupráci s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému základní výcvik zde absolvují psi, kteří jsou posléze využíváni jako doprovodní pro zdravotně postižené, včetně zrakově postižených členové organizace tradičně připravují v areálu KK psy pro potřeby státních organizací: Armáda ČR, Policie, Celní správa ve spolupráci s Magistrátem Jihlava pořádáme každoročně řadu sportovních a propagačních akcí pro veřejnost, dětských dnů apod. úzce spolupracujeme se školskými zařízeními ( MŠ, ZŠ, DDM) a sociálními zařízeními ( Denní a týdenní pobyt mentálně a zdravotně postižené mládeže), pořádáme ukázky naší činnosti, včetně letních dětských táborů.

Jsme jediným kynologickým subjektem zajišťujícím příslušnou odbornost ve městě Jihlava a okolí. Pravidelně klub vychovává závodníky a vystavovatele, kteří se mnohonásobně zúčastňují vrcholových akcí celorepublikové úrovně, včetně reprezentantů na akcích v zahraničí, včetně ME a MS.

Areál je pravidelně využíván, díky svým parametrům a zázemí, které jsme tu svépomocí vybudovali, k akcím celorepublikového významu. V kraji Vysočina není pro kynologický sport dokonalejší areál. Na příslušných pozemcích vlastníme klubovnu a další objekty poskytující kvalitní zázemí pro činnost.

Kontakty

Kynologický klub jihlava

Helenín 4073/4, Jihlava 586 03
IČ: 42634784
email: info@kkjihlava.cz

Napište nám