Helenín 4073/4, Jihlava 586 03 +420 736 430 886 info@kkjihlava.cz

Výcvik

Kynologický klub Jihlava se zaměřuje, jak už sám název vypovídá, na výcvikovou činnost se psy.
Posláním KK Jihlava i ostatních klubů zastřešených pod MSKS - Moravskoslezský kynologický svaz, potažmo ČMKU - Českomoravskou kynologickou unii, je nejen samotný výcvik psů a skládání zkoušek, případně účast vybraných psovodů na závodech a soutěžích.


Dvakrát do roka prostřednictvím pravidelných výcvikových bloků (zpravidla na jaře a na podzim, případně dle zájmu) pořádá KK Jihlava Kurzy výchovy a výcviku psů pro širokou veřejnost. Tady se už malá štěňata učí základním povelům, socializují se s ostatními psy a lidmi v pro ně neznámém prostředí. Majitelé zde mají možnost naučit se správnou povelovou techniku, práci s vodítkem, jak a kdy chválit a odměňovat a mnoho dalších dovedností, které jim umožní zařadit své čtyřnohé miláčky bezproblémově do života ve městě.


Velice důležitým bodem naší činnosti je také práce s dětmi a mládeží. Výcvikové družstvo pro děti a mládež jim umožňuje nahlédnout do specifik výchovy a výcviku, ale také se zde mladí absolventi dozvědí, jak se chovat ke psům všeobecně, jak o ně pečovat a položí základy pro jejich budoucí společnou práci.
Hlavní oblastí naší zájmové činnosti je už od založení KK Jihlava, v roce 1947, výcvik psů. Původně byli psovodi organizováni ve Svazarmu a výcvik se více přibližoval policejní a vojenské praxi.


Od devadesátých let po otevření se světu a novým trendům se systém výcviku přesunul od praktického více ke sportovnímu směru a psovodi své psy cvičí nejenom podle NZŘ - Národního zkušebního řádu.
Ze zahraničí se k nám postupně dostal trochu odlišný styl výcviku, dříve IPO či německé SchH-VPG, dnes sjednoceno do MZŘ - Mezinárodního zkušebního řádu, obecně nazývané IGP. Oproti našemu národnímu zkušebnímu řádu byl více zaměřen na přesnost a radostný způsob provádění cviků. Je ale méně různorodý, jednotlivé stupně zkoušek se liší v drobných obměnách.


V současnosti naši členové stále cvičí své psy i podle NZŘ. Nevýhodou pro ambiciózní jedince je nemožnost účasti na Mistrovstvích světa, která se pořádají podle MZŘ. Vrcholnou metou pro ně tak může být „pouze“ Mistrovství ČR v nejvyšší kategorii ZVV3.
Nicméně stávající národní zkušební řád má mezi běžnou kynologickou veřejností pořád své pevné místo a těší se značné oblibě. Složení zkoušky podle NZŘ, popř. MZŘ je u řady pracovních plemen podmínkou účasti na výstavách v pracovní třídě včetně následného zařazení do chovu.
Samozřejmě i tento řád prošel řadou úprav a způsob hodnocení a nároky na práci psa i psovoda se přiblížili k nárokům MZŘ.


Náš KK je tradičně zapojen do Ligy Vysočiny, což je seriál závodů během výcvikové sezóny v různých kynologických klubech v kraji. A právě tyto závody jsou pořádány v kategoriích podle NZŘ, od nejhojněji obsazované ZZO1 až po nejvyšší kategorii na lize, ZVV2. Jeden závod sezóny je pořádán pravidelně i v Jihlavě a naše družstvo se úspěšně zúčastňuje i závodů v okolí. Na závěr sezóny je vyhlášen nejúspěšnější kynologický klub a jednotlivci v každé kategorii.


Stále více našich psovodů se věnuje i výcviku podle MZŘ. Mnozí z nich se zúčastňují vrcholových soutěží všech plemen na republikové úrovni někteří dokonce úspěšně reprezentují na Mistrovstvích světa plemen.
Zkoušky z výkonu, které se několikrát do roka v našem KK pořádají, bývají zpravidla tzv. sloučené, tedy podle obou těchto zkušebních řádů a zájemci o zkoušky tak mají širokou paletu možností, na jakou zkoušku se svým čtyřnohým svěřencem nastoupit. Důležitou podmínkou pro účast na zkouškách dle MZŘ je složení vstupní zkoušky BH-VT, která kromě „poslušnostní“ části obsahuje i část socializační, kde se ověří, zda pes není agresivní nebo přehnaně bázlivý v různém prostředí a situacích. NZŘ žádnou takovou podmínku nemá a posloupnost skládání zkoušek se řídí ustanoveními zkušebního řádu. Výkony účastníků zkoušek posuzuje vždy rozhodčí, delegovaný kynologickým svazem, dle přesně daných podmínek příslušného zkušebního řádu.


Oproti dobám dávno minulým, kdy se cvičilo jen v určitý den v týdnu, zpravidla o víkendu a hromadně, je dnes sportovní výcvik v našem areálu organizován v několika menších výcvikových skupinách s předem danými výcvikovými hodinami a to v průběhu celého týdne. Formu a náplň výcviku si v každé skupině organizuje příslušný výcvikář jmenovaný výborem klubu.


Kromě klasické sportovní kynologie, kdy je pes cvičen ve stopování, poslušnosti a obraně, v naší KK Jihlava působí také několik družstev, které se věnují agility.
Agility jsou určeny pro sportovně zaměřené osoby se psy různé velikosti i plemenné příslušnosti. Jedinou podmínkou je dobrý zdravotní stav psa a chuť společně něco podnikat. Asi není potřeba agility příliš představovat. Jedná se o sport v ČR velmi oblíbený a rozšířený. Pes překonává na trati různé překážky od tzv. skoček až po tunely, slalomy apod. Je naváděn pohybujícím se psovodem, který si musí pořadí jednotlivých překážek v každém parkuru zapamatovat.


Na našem cvičišti se agility těší značné oblibě a členové se zúčastňují řady závodů a mnohdy i velice úspěšně reprezentují svůj domovský klub. Tréninky jsou rozděleny do více výcvikových družstev s vlastními výcvikáři, kteří se svými svěřenci scházejí v předem určených časech.
Na veškerou výcvikovou činnost v našem KK Jihlava dohlíží a komunikaci s jednotlivými výcvikáři družstev sportovní kynologie a agility zajišťuje hlavní výcvikář klubu.